Vergoeding onderhoud kleine landschapselementen

De aanplant of aanleg van kleine landschapselementen is één zaak. Uiteraard dienen deze ook onderhouden te worden. Om dit onderhoud financieel te ondersteunen zijn er verschillende gemeentelijke vergoedingen voorzien.

docx bestandOverzicht vergoedingen.docx (14 kB)

Vraag je vergoeding aan via het aanvraagformulier alvorens de werken uit te voeren. Na goedkeuring van je aanvraag kan de aanleg of het onderhoud uitgevoerd worden. Achteraf, na een eventuele steekproef-controle, wordt de vergoeding uitbetaald.

docx bestandAanvraagformulier Vergoeding Onderhoud Kleine landschapselementen 2020.docx (27 kB)

Hieronder de belangrijkste voorwaarden per klein landschapselement:

 • Hagen: Voor een onderhoudssnoei van hagen met een totale lengte van minimaal 50 meter: 0,4 € per strekkende meter. De toelage is jaarlijks toekenbaar. De haag moet minstens 3 jaar oud zijn. De onderhoudssnoei mag niet gebeuren in de periode mei – augustus.
 • Houtkanten: Voor een onderhoudskap van houtkanten met een totale lengte van minimaal 50 meter: 0.11 €/m²; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.  De houtkant moet minimum 5 jaar oud zijn. De onderhoudskap mag enkel uitgevoerd worden wanneer de bomen en struiken in winterrust zijn.
 • Knotbomen: Voor het knotten van een knotboom: 10 € per boom,  de toelage is om de 6 jaar of meer toekenbaar.  Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd.  Gedeeltelijk knotten wordt niet betoelaagd.  Het verwijderen van de takken moet tot op de bestaande knot gebeuren. Het knotten is enkel toegelaten wanneer de boom in winterrust is. 
 • Poelen: Deze vergoeding is zowel geldig voor de aanleg van een nieuwe poel als voor de ruiming van een bestaande.
  • 59,60 € voor een poel tussen de 25 m² en de 50 m²
  • 119,20 € voor een poel groter dan 50 m²
  • De toelage is om de 10 jaar of meer toekenbaar. Volgende voorwaarden moeten na de werken voldaan zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie:
   • de poel heeft zijn originele grootte behouden in geval van ruimen;
   • de poel moet in normale omstandigheden permanent water bevatten;
   • uit de poel wordt geen water ontrokken tenzij voor: het drenken van vee dat zich op;
   • de aan de drinkput grenzende weilanden bevindt en het blussen van brand;
   • de poel wordt voor tenminste 2/3  omheind indien ze in een graasweide ligt;
   • tenminste 1 zijde van de poel, indien mogelijk de kant gericht naar het zuiden, wordt zacht glooiend afgewerkt (hellingsgraad van tenminste 12/4);
   • het water uit  de put wordt niet gebruikt voor spoelen van (sproei)tanks;
   • een strook van 2 meter rondom de poel wordt niet bemest of besproeid met pesticiden;
   • het ruimen moet gebeuren in de periode september-december;
   • het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden;
   • in de poel mag noch huishoudelijk afvalwater, noch elk ander afvalwater (silosap,afvalwater melkhuis, …) terechtkomen.

Alle voorwaarden vind je terug in het reglement.

 

 • Geen tijd, materiaal of zin om zelf je landschappelijke haag te scheren of je knotboom te knotten?

Contacteer vzw ’t Boerenlandschap om jouw haag te scheren of het knotteam van het Regionaal Landschap Westhoek om jouw knotboom te knotten.

Je landschappelijke haag laten scheren? Contacteer vzw ’t Boerenlandschap  www.boerenlandschap.be , info@boerenlandschap.be , 057 23 08 59

Je knotboom laten knotten? Contacteer het knotteam van het Regionaal Landschap Westhoek  www.rlwesthoek.be , xavier.vlaemynck@rlwesthoek.be , 057 23 08 56

 

Voorwaarden

 • De vergoedingen zijn geldig voor het onderhoud van de kle’s gelegen op het grondgebied van de  gemeente én gelegen in de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang, natuurgebied, reservaatgebied en parkgebied.
 • De toelage voor het onderhoud is niet toekenbaar voor sierbeplanting, enkel voor streekeigen bomen en struiken.
 • Indien voor de aanvrager de mogelijkheid bestaat om voor het vergoedbare kleine landschapselement een beheerovereenkomst af te sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij, dan komt het element niet in aanmerking om vergoed te worden via het gemeentelijk reglement.
 • De voorwaarden voor toekenning van de vergoeding worden door de milieudienst ter plaatse onderzocht.
 • De vergoeding wordt per aanvrager en per jaar beperkt tot €200,00.

Lees hier het reglement.

Contactgegevens en openingsuren

Milieudienst
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
057 45 22 40
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak