Omgevingsvergunning milieu en vegetaties

In bepaalde gebieden zijn wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden of is er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties.

Wanneer je milieutechnische handelingen of vegetatiewijzigingen uitvoert waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, dien je een aanvraag tot omgevingsvergunning digitaal in te dienen via het loket www.omgevingsloket.be.

Een omgevingsvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

  • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
  • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
  • natuurontwikkelingsgebieden
  • beschermde duingebieden
  • vogel- en habitatrichtlijngebieden
  • Ramsar-watergebieden.

Opgelet. Een omgevingsvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden.

Contactgegevens en openingsuren

Omgevingsloket
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten