Alternatieve fietsroutes

Er werd een netwerk van de veiligste, evidentste en kortste alternatieve fietsroutes uitgewerkt. Deze dorp-dorp verbindingen werden gerealiseerd vanuit het oogpunt voor de functionele verplaatsingen, daarnaast dienen ze uiteraard ook de recreatieve fietser.

Beschrijving

De verschillende routes zijn bewegwijzerd door middel van de gangbare functionele fietsrouteborden. De blauwe achtergrond duidt op een functionaliteit van deze routes. De kerk van elk dorp wordt als centraal punt gezien, van hieruit is telkens het eerste bord richting buurgemeente, mét kilometervermelding te zien.

Alternatieve fietsroute startbord

Vervolgens wordt onderweg iedere richtingswijziging aangeduid, zonder kilometervermelding.

Alternatieve fietsroute bewegwijzering

Bekijk hier de kaart met in het paars de alternatieve fietsroutes:

Alternatieve fietsroute

Er is verhoogde aandacht voor het onderhoud van deze routes. Een volgende stap is het veiliger maken van deze trajecten. Dit zal gebeuren door specifieke, plaatsgebonden ingrepen. Nauw hiermee verbonden is ook de invoering van het 30km/u-zones in de dorpen. Dit komt uiteraard alle zwakke weggebruikers en de algemene verkeersveiligheid ten goede. De opmaak van deze zones wordt ook ondersteund vanuit de Werkgroep Fiets.

Omdat de realisatie van gescheiden fietspaden langs bepaalde trajecten op de hoofdwegen niet mogelijk is of nog een hele tijd op zich zal laten wachten, werd in samenwerking met de Werkgroep Fiets uitgekeken naar deze veilige alternatieve verbindingen tussen onze verschillende dorpen. Gescheiden fietspaden langs alle hoofdwegen blijven echter het ultieme doel!

Vragen?

Vragen rond dit netwerk? Een defect opgemerkt?

Neem contact op met de milieudienst!

Contactgegevens en openingsuren

Milieudienst
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
057 45 22 40
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak