Vogelschrikkanonnen

Al dan niet-automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige geluidsproducerende toestellen of voorwerpen, opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, moeten op minstens 100 meter van de in de buurt gelegen woningen worden geplaatst, met uitzondering van de eigen woning van de gebruiker van het toestel.

Het is verboden deze toestellen tussen 21.30 uur en 06.00 uur te laten werken.

De geluidsmond van het toestel mag niet worden gericht naar woningen (andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150 meter gelegen zijn.

De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen.

Twee tot drie salvo’s na elkaar, binnen de vijftien seconden, worden als één knal beschouwd.

Het gebruik van de toestellen bedoeld in het voorgaande artikel is onderworpen aan een voorafgaande meldingsplicht bij het gemeentebestuur op een daartoe ter beschikking gesteld formulier. (docx bestandMeldingsformulier vogelschrikkanon (29 kB) )

Dit formulier bevat de identiteitsgegevens van de aanvrager alsook de exacte plaats van de toestellen.

Het overtreden van de artikelen van deze afdeling wordt bestraft met een administratieve geldboete van minimum € 75,00 tot maximum € 150,00.

Contactgegevens en openingsuren

Dienst Landbouw
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten