Opvangcentrum (LOI)

Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW geeft ook sociale begeleiding en kan een financiële tussenkomst verlenen in medische, pharmaceutische en/of hospitalisatiekosten.

Voorwaarden

Enkel verzoekers om internationale bescherming (verzoekers) waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. En alleen in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijft een verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan de verzoeker doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). De verzoeker is echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Een verzoeker kan zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan moet de verzoeker de woning van het LOI verlaten, ongeacht of hij  in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Contactgegevens en openingsuren

Sociale dienst OCMW
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
057 450 450
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 17:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 17:00
enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 17:00
enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 17:00
enkel op afspraak