Inspraak & participatie

In de gemeente zijn enkele organen actief die voor een bepaald domein of publiek de gemeente bijstaan met advies.

Meer informatie via onderstaande contactgegevens:

  • Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)

contact: ruimtelijkeordening@heuvelland.be

  • Jeugdraad

contact: jeugd@heuvelland.be

  • Seniorenraad

contact: dienstsenioren@heuvelland.be

  • Werkgroep evenementen

contact: cultuur@heuvelland.be

  • Werkgroep fiets

contact: milieu@heuvelland.be

  • Werkgroep kerk

contact: koen.baert@heuvelland.be

  • Participatieraad

contact :communicatie@heuvelland.be

  • VVV Heuvelland

contact : toerisme@heuvelland.be

  • Forum lokale economie

contact: pippa.demeulenaere@heuvelland.be