landscape

Formulier aanvraag droogteschade

Persoonlijke gegevens
Naam en voornaam *
Firmanaam
Adres *
Postnr. en gemeente *
Vaste telefoon *
Gsm *
E-mail *
Landbouwnummer *
Gegevens met betrekking tot aangifte droogteschade
Totale oppervlakte bedrijf in ha *
Bijlage 1: verzamelaanvraag
Verzamelaanvraag *
Bijlage 2: Bijhorende luchtfotoplannen: op aanvraag voor te leggen
Bijlage 3: opgave perceelnummers
Opgave perceelnummers *