landscape

Belastingsreglementen

Hier vind je een overzicht van alle gemeentelijke belastingsreglementen en retributies. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel de inwoner of de gebruiker van een bepaalde dienstverlening hiervoor zal aangerekend worden.

De reglementen die door de gemeenteraad van Heuvelland op 18 december 2017 werden goedgekeurd, werden op datum van 8 januari 2018 bekendgemaakt aan de bevolking.

GR 2017.12.18 aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2018

GR 2017.12.18 opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2018

In de gemeenteraad van 24 april 2017 werd volgend belastingreglement goedgekeurd(aanpassing reglement dd. 30 januari 2013)

GR 2017.04.24 reglement heffing belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloods of leegstaand

De reglementen/retrbutie die door de gemeenteraad van Heuvelland op 19 december 2016 werden goedgekeurd, werden op datum van 27 december 2016 bekendgemaakt aan de bevolking.

GR 2016.12.19 aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2017

GR 2016.12.19 opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2017

GR 2016.12.19 ongeadresseerd reclamedrukwerk

GR 2016.12.19 Reglement Retributie op de aanvragen voor of melding vanstedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten en aavragen stedenbouwkundig attest en planologisch attest

In de gemeenteraad van 28 november 2016 werd volgend retributiereglement goedgekeurd (verlenging)

GR 2016.11.28 verlenging retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

In de gemeenteraad van 25 januari 2016 werd volgend retributiereglement aangepast(bekendgemaakt aan de bevolking op 02.02.2016):

GR 2016.01.25  aanpassing retributiereglement op het diftar-systeem voor selectieve huis-aan-huisinzameling van rest- en gft-afval

De reglementen die door de gemeenteraad van Heuvelland op 28 december 2015 werden goedgekeurd, werden op datum van 05 januari 2016 bekendgemaakt aan de bevolking.gemeenteraadsbeslissing dd. 18.12.2017

GR 2015.12.28 opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2016

GR 2015.12.28 aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2016

De reglementen en retributies die door de gemeenteraad van Heuvelland op 23 februari 2011, 27 juni 2011 en 30 december 2013(gewijzigd op 22.12.2014 en 23.03.2015) werden goedgekeurd, zijn bekendgemaakt aan de bevolking.

GR 2013.12.30 retributiereglement begraafplaatsen

GR 2013.12.30 algemene gemeentebelasting

GR 2014.12.22 algemene gemeentebelasting - wijziging

GR 2013.12.30 hinderlijke inrichtingen

GR 2013.12.30 nieuw uitleenreglement

GR 2013.12.30 onbebouwde percelen

GR 2013.12.30 ongeadresseerd drukwerk

GR 2013.12.30 reglement gebruik gemeentelijke ontmoetingscentra en lokalen

GR 2013.12.30 retributie administratieve stukken en diensten

GR 2013.12.30 retributiebeslissing gebruik openbaar domein

GR 2013.12.30 rioolaansluiting afkoppeling premie

GR 2013.12.30 wijziging reglement betoelaging kleine landschapselementen

GR 2013.12.30 reglement voor de plaatsing en onderhoud van individuele behandelinsinstallaties voor afvalwater (IBA's)

GR 2013.01.30 reglement tweede verblijven 2013-2019

GR 2014.12.22 wijziging reglement tweede verblijven 2013-2019

GR 2014.12.22 belasting exploitatie toeristische logies

GR 2015.03.23 aanpassing belasting exploitatie toeristische logies

GR 2013.01.30 reglement leegstand 2013-2019

GR 2013.01.30 reglement verkrotting 2013-2019

GR 2011.06.27 reglement op de afvalpreventie  bij publiek toeg. evenementen

GR 2011.02.23 afvalretributie diftar CP Nieuwkerke en hah op afroep

 

Deel deze pagina