landscape

College van burgemeester en schepenen

Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt er door de minister een burgemeester benoemd en worden er door en uit de nieuwe gemeenteraad 4 schepenen verkozen; burgemeester en schepenen vormen het schepencollege. De OCMW-voorzitter wordt aan deze vergadering toegevoegd als vijfde schepen.
Dit college houdt zich bezig met het uitwerken van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente en komt daarom ook regelmatig (wekelijks) samen.
Vanuit praktisch oogpunt verdeelt men de bevoegdheden onder elkaar.

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Hij heeft een aantal specifieke bevoegdheden in verband met de ordehandhaving in de gemeente.

Dit is de samenstelling van het college tijdens deze legislatuur.

marc

Burgemeester
Marc Lewyllie
Bossenstraat 10, 8950 Heuvelland (Wijtschate)
T 057/45.04.64 (gemeentehuis) - 057/44.58.13
E burgemeester@heuvelland.be

Bevoegd voor: algemeen beleid, financiën, personeel, ICT, veiligheid (politie), gemeentelijk patrimonium, erediensten en kerkfabrieken en ontwikkelingssamenwerking.

wieland1

1ste schepen
Wieland De Meyer
Polenlaan 12, 8950 Heuvelland (Kemmel)
G 0494/23.15.35
Ewieland.demeyer@heuvelland.be

Bevoegd voor: ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting, jeugd, sport, cultuur, communicatie en inspraak en intergemeentelijke samenwerking.

etienne_cloet_3

2de schepen
Etienne Cloet
Dries 13, 8950 Heuvelland (Kemmel)
T 057/44.80.55
E etienne.cloet@heuvelland.be

Bevoegd voor: toerisme, afvalbeleid, lokale economie, energie, erfgoed en bibliotheek.

jean-pierre2

3de schepen
Jean-Pierre Geelhand de Merxem
Nieuwstraat 9 A, 8950 Heuvelland (Kemmel)
T 057/44.69.50
Ejeanpierre.geelhanddemerxem@heuvelland.be

Bevoegd voor: feesten en ontvangsten, burgerlijke stand, landbouw, milieu, jacht, groenvoorzieningen, brandweer en rechtszaken.

hilde3

4de schepen
Hilde Stragier
Polenlaan 5, 8950 Heuvelland (Kemmel)
T 0477/44.82.80
E hilde.stragier@heuvelland.be

Bevoegd voor: openbare werken, waterlopen en riolering, mobiliteit, begraafplaatsen, technische dienst, onderwijs en kinderopvang.

ward_d

5de schepen en voorzitter OCMW
Ward Dierickx
Bellestraat 13 A, 8950 Heuvelland (Westouter)
T 057/44.53.42
E ward.dierickx@heuvelland.be

Bevoegd voor: OCMW, senioren, gehandicapten, PWA, pensioenen, sociale zaken en volksgezondheid.

 

Deel deze pagina