landscape

Algemeen directeur

Jef Huyghe

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland (Kemmel)

T 057 45 04 50

E jef.huyghe@heuvelland.be 

Bevoegdheden

  • Voorbereiding, samen met de administratieve diensten, van de dossiers die aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgelegd.
  • Bijwonen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het vast bureau en notuleren van de beslissingen.
  • Leiding van de diensten en hoofd van het personeel.