landscape

Thuiszorgcoach

De Vlaamse Regering verleende Solidariteit voor het Gezin in april 2015 een vergunning om op de terreinen van de stad in de Ketelstraat te Mesen een dagverzorgingscentrum voor bejaarden op te richten. De werken zouden worden afgerond in de tweede helft van 2016. Het nieuwe dagverzorgingscentrum wil senioren samen brengen met als doel hulpbehoevenden of mensen met een beperking zolang mogelijk thuis te laten wonen. Wanneer familie of mantelzorgers overdag uit werken gaan, kunnen de gebruikers deelnemen aan ontspanningsmomenten, maar evengoed aan vormings- en informatieactiviteiten of kookactiviteiten. Zij zullen in het dagverzorgingscentrum ook een warme maaltijd kunnen genieten en de nodige hygiënische bijstand krijgen van gediplomeerde verzorgenden. Voor het ontwerp van het CADO (= collectief autonome dagopvang voor ouderen) wordt de nadruk gelegd op het huiselijke karakter. De gebruiker wordt centraal geplaatst waarbij het thuis gevoel van primair belang is, en de zorgverstrekking zich op de achtergrond afspeelt. Het dagverzorgingscentrum zal enkel open zijn overdag en niet op zaterdag of zondag.

Om hulpbehoevenden ook op de momenten dat het dagverzorgingscentrum gesloten is de nodige hulp te kunnen geven werd het impulsproject 'Integrale thuiszorg met zorgcoach in het plattelandsgebied Mesen - Heuvelland*' in het leven geroepen. Zo kunnen de zorgvragers ook hulp krijgen bij onder meer het avondmoment. Een verzorgende komt hierbij kort aan huis om te helpen bij het avondeten, de hygiënische zorgen of het neerlaten van de rolluiken. Momenteel zijn er in Mesen - Heuvelland reeds twee avondtoeren operationeel. De vraag naar hulp tijdens het avondmoment blijft ook steeds stijgen, waardoor we toch wel kunnen stellen dat het impulsproject zeker aansluit bij de behoeften van de inwoners in Mesen en Heuvelland.

Beide projecten zijn onontbeerlijk om te kunnen slagen in de doelstelling: hulpbehoevenden de kans geven om langer te kunnen thuis wonen.
* Het Impulsproject wil toegankelijke, laagdrempelige, betaalbare zorg voor elke zorgbehoevende uitbouwen i.s.m. plaatselijke zorgactoren en bevolking. Een netwerk van integrale zorg wordt opgebouwd dat de zorgbehoevende ondersteunt in zijn thuissituatie. Naast het inzetten van professionele zorgverleners is ook het opstarten van vrijwilligerswerk of buurtvervlechting een belangrijke factor in het slagen van het project. De zorgcoach vormt de spilfiguur in het afstemmen van de zorg. Het impulsproject wordt gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen.

 

Contactgegevens

Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland (Wijtschate)
sociaalhuis@heuvelland.be
057/45.04.80

Openingsuren

Maandagnamiddag van 12.30 u - 16.30 u

Deel deze pagina