landscape

Recyclagepark

Recyclagepark? Wat is dat voor een woord, horen we je denken. 

Voortaan hanteren we de benaming recyclagepark i.p.v. containerpark omdat  we de inzameling van recycleerbare materialen willen maximaliseren.

Voorwaarden

Onder grofvuil wordt verstaan:

Alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief ingezamelde afvalstoffen.

Onder asbestafval wordt verstaan:

Gebonden asbestcement (bv. eternit)

Onder inert bouwafval wordt verstaan:

  • steenpuin
  • gewapend beton
  • keramiek en porselein
  • cellenbeton (bv. ytong) en gips of gipskarton
  • vlak glas

Deze fracties dienen gescheiden te worden gedeponeerd in de betrokken containers.

Onder houtafval wordt verstaan:

  • afbraakhout
  • onbehandeld en behandeld houtafval
  • treinbilzen

Onder tuinafval wordt verstaan:

  • groenafval zoals gras, bladeren, haagscheersel, snoeihout, bloemen en planten

Groente- en fruitafval 

wordt niet aanvaard en dient meegegeven met de selectieve ophaling aan huis van gft-afval via de groene IVVO containers.

Kostprijs

RECYCLAGEPARK

Particulieren, inwoners en tweede verblijvers

KMO, bedrijven, verenigingen...

Tarief per kg grofvuil

0,17 €

0,17 €

Tarief per kg inert bouwafval en houtafval

0,04 €

0,06 €

Tarief per kg asbest

vanaf 201 kg 0,17 €

0,17 €

Tarief per kg tuinafval

0,00 €

0,04 €

Tegemoetkomingen

5€/ inw

Per inwoner voorziet de gemeente een tegemoetkoming van 5 euro. Deze tegemoetkoming ontvang je op 1 januari. Indien jouw tegemoetkoming niet is opgebruikt op 31 december, komt deze te vervallen daar deze niet wordt overgezet naar het volgende jaar. Tegemoetkoming kan je niet gebruiken voor de aanbreng van brandbaar grofvuil. Deze afvalsoort is immers niet recycleerbaar. De Vlaamse Overheid verplicht ons om grofvuil aan te rekenen vanaf de 1ste kilogram volgens het principe ‘De vervuiler betaalt.’

In het nieuwe jaar zal je ook geen toegang meer krijgen tot het recyclagepark indien jouw rekening een negatief saldo vertoont. Je kan het park ook niet verlaten vooraleer het negatief saldo is vereffend. Betalen kan met jouw bankkaart (enkel bancontact, geen kredietkaart) op het recyclagepark of via het storten van een provisie op de rekening van het recyclagepark. Een overschrijvingsformulier kan je bekomen op het recyclagepark.

Als je betalende fracties aanbrengt op het recyclagepark dan wordt minimum 5 kilogram aangerekend per fractie. Hou hiermee rekening. Wacht met een bezoek aan het recyclagepark tot je een voldoende hoeveelheid hebt. Zo vermijd je meerdere ritten naar het park.

Wat meebrengen

Het Diftar-Recyclagepark is toegankelijk met een geldige toegangskaart voor particulieren en voor ondernemers;

Extra informatie

In de folder vind je meer info over de werking van het diftar-recyclagepark . 

Bekijk hier de website van de IVVO: https://www.ivvo.be/recyclagepark-heuvelland

 

Contactgegevens

Heirweg 24
8950 Heuvelland
info@ivvo.be
057 21 41 60

Openingsuren

maandag: 13u30 tot 17u45
woensdag: 13u30 tot 17u45
zaterdag: doorlopend van 9u tot 14u45

Deel deze pagina