landscape

Openbare Werken & Technische Dienst

OpenbareWerken

Taken: Coördineren en toezicht houden op de uitvoering van werken door derden onder meer:  wegeniswerken, rioleringswerken,  omgevingswerken,  controle  op werken door nutsmaatschappijen,  opvolging projecten van hogere overheden (Aquafin, Afdeling Wegen en Verkeer, De Lijn), onderhoud van landbouwwegen, voetpaden,

Technische Dienst

het uitvoerend luik van de cel openbare werken: onderverdeeld in  3 diensten elk met hun eigen hoofdmedewerker :

- de Groendienst,

- de dienst Gebouwen en Wegen en

- de dienst Ongediertebestrijding en Signalisatie,

Taken:  uitvoeren van werken in eigen beheer: onderhoud gemeentelijke openbare gebouwen, openbaar domein en groen. Organisatie en planning uitleendienst.

Bewoners kunnen er terecht voor

Inzage van plannen van openbare werken, 

Aanvragen van rioolaansluitingen, afkoppelingen, aanpassingswerken op openbaar domein

Inlichtingen over nutsmaatschappijen, openbare verlichting, defecte straatlampen

Vragen / klachten over lopende projecten, wegomleidingen

Innames openbaar domein, tijdelijke politiereglementen en signalisatie

Strooidiensten

 

Contactgegevens

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
openbarewerken@heuvelland.be
057/450.457

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina