landscape

Seniorenraad

Wat is de seniorenraad?

Deze is een adviesraad,  een inspraakorgaan voor senioren en bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.
De algemene vergadering komt vier maal per jaar samen.
Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen.
De zittingen zijn niet openbaar.

Wie zetelt in de seniorenraad?

De seniorenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle erkende seniorenverenigingen in de gemeente, de seniorenadviseurs, een bewoner van het WZC of de service-flats, drie personen 'ten individuele titel', een externe deskundige, een afgevaardigde van dorpsdienst N.E.S.T.O.R, een afgevaardigde van Integrale Thuiszorg, de schepen voor seniorenbeleid en OCMW-voorzitter, een vertegenwoordiger uit de meerderheid, een vertegenwoordiger uit de minderheid en de gemeentelijke ambtenaar als secretaris.

De seniorenraad heeft volgende doelstellingen:

  • samenwerking tot stand brengen tussen alle diensten en verenigingen die in de gemeente rond senioren werken

  • behandelen van alle zaken op plaatselijk gebied die de senioren aanbelangen. 
    Dit omvat alle beleidsdomeinen zoals wonen, mobiliteit, cultuur, zorg, sport, toegankelijkheid, milieu, openbaar domein, ...

  • advies verlenen aan het gemeentebestuur en het OCMW inzake seniorenbeleid

 

Senioren

Contactinfo

Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland (Wijtschate)
dienstsenioren@heuvelland.be
057/450.487

Openingsuren

Maandag: Gesloten

Dinsdag: 15 uur - 19 uur

Woensdag: 9 uur - 12 uur

Donderdag: 9 uur - 12 uur

Vrijdag: 9 uur - 12 uur

Deel deze pagina