landscape

FRGE-lening

  • Via het Fonds Ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bieden de gemeenten van de Westhoek U de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren zoals het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsglas, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboiler,….

  • Iedereen kan een FRGE-lening krijgen voor de woning die hij/zij verhuurt of bewoont. De woning moet dienen als hoofdverblijfplaats en moet zich situeren op  het grondgebied van een van de 17 deelnemende gemeenten in de Westhoek. Er is geen inkomensgrens en wie het financieel moeilijk heeft kan beroep doen op extra ondersteuning.

  • U kunt bij uw gemeente (nl. bij de woonwinkel HABITO - zitdag sociaal huis: iedere dinsdagnamiddag van 15u00 tot 19u00 - telefoonnummer 057/45.04.86) terecht om een lening aan te vragen tot 10.000 euro met een max. interestvoet van 2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar betaalt U de lening terug. 

 

Woonwinkel Habito

Contactinfo

Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland (Wijtschate)
info@habitowoonwinkel.be
057/450.486

Openingsuren

Elke dinsdagnamiddag van 15 uur tot 19 uur.

In de schoolvakanties van 14 uur tot 17 uur. 

Deel deze pagina