landscape

Verwarmingstoelage

Voor wie?

Zie de website: www.verwarmingfonds.be

Wat?

Omwille van de hoge brandstofprijzen kan het OCMW een financiële hulp bieden aan de mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden.   Het OCMW dient wel ieder jaar te wachten op de goedkeuring vanuit het Ministerie. 

Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om de factuur betaald voor:

 • huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis),

 • verwarmingspetroleum  (type c) aan de pomp ,

 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

  Er is geen interventiedrempel meer, dit wil zeggen dat er geen minimumgrens voor de prijs per liter van de geleverde brandstof meer is vastgesteld. 

  Opgelet! De verwarmingsperiode is gelijk aan een kalenderjaar.  

Bedrag?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en de prijs per literPer huishouden en per verwarmingsperiode kan er een maximum 1500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwarmingstoelage. 

Voor personen die zich verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum type c (ook genoemd lamppetroleum) gekocht aan de pomp, is een forfaitaire toelage voorzien van 210 euro.

Hoe vraag je de toelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het OCMW van jouw gemeente jouw aanvraag indienen!

Het OCMW zal nagaan:

 • of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep,

 • of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor je de steun kan krijgen,

 • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres waar je gewoonlijk verblijft,

 • of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomsensgrenzen; uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden.  Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn. 

Mee te brengen documenten

Het OCMW zal je volgende documenten vragen:

- In ieder geval de leveringsfactuur.
  Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest
  met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

Indien je behoort tot categorie 1 : 

 • identiteitskaart,

 • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

  Indien je behoort tot categorie 2 : 

 • identiteitskaart,

 • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …)

  Indien je behoort tot categorie 3 : 

 • identiteitskaart

 • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

  Waar vind je meer informatie?

 

Sociale dienst OCMW

Contactinfo

Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland (Wijtschate)
sociaalhuis@heuvelland.be
057/450.480

Openingsuren

Iedere werkdag van 8.30 u tot 11.30 u

Dinsdagnamiddag van 14.00 u tot 17.00 u

Deel deze pagina