landscape

Stedenbouwkundige handelingen

Wetgeving ruimtelijke ordening

De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten kunnen geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be. Wanneer je concrete bouw- of verbouwingsplannen hebt kan je uiteraard ook steeds contact opnemen met de de dienst omgeving op ruimtelijkeordening@heuvelland.be.

Bouwaanvraag

Voortaan moet je alle aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen of meldingen digitaal indienen!  Een digitale aanvraag werkt niet alleen sneller, eenvoudiger en transparanter maar  bespaart ook heel wat papier. Om een dossier in te dienen  ga je naar  www.omgevingsloket.be.

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

De gemeente Heuvelland heeft reeds een aantal gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt.  Deze uitvoeringsplannen zijn de vertaling van de beleidskeuzes van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In de uitvoeringsplannen wordt de bestemming van de grond vastgelegd en worden de stedenbouwkundige voorschriften bepaald.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) in opmaak 

 

Omgevingsloket

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
omgevingsloket@heuvelland.be
057/450.477

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina