landscape

Modder op de weg - signalisatieborden

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van hard werken voor de landbouwers. Het is ook een periode van toegenomen verkeersonveiligheid op de wegen. Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er een bekend probleem op: modder op de weg!

Door de modder liggen de wegen er plotseling glad bij, zodat er zich elk jaar opnieuw verkeersongevallen voordoen. Het is dus van het grootste belang dat de modder zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd. Natuurlijk is het tijdens het vervoer van de oogst onvermijdelijk dat modder en aardappelen, bieten, maïs etc. op de weg belanden. Daarom is het belangrijk dat zowel de landbouwers en de loonwerkers die de oogstwerken uitvoeren als de andere weggebruikers die de vuile wegen gebruiken, hun voorzorgen nemen.

Tips voor landbouwers, loonwerkers, transporteurs

 • Waarschuwen. Indien er slipgevaar is moet je het verkeer hierop attent maken. Dit kan door de borden ‘Modder op de weg’ te gebruiken. Koop een set signalisatieborden aan bij de gemeente! Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt smerig bij, verwittig dan de politie. Die zal het gevaar signaleren en het verkeer eventueel omleiden. Let wel, dit ontslaat je niet van jouw plicht tot reinigen van het wegdek en van je aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval! Het is tevens zeer belangrijk dat de waarschuwingsborden worden weggehaald zodra de weg is schoongemaakt. Anders dreigt het effect ervan verloren te gaan.
 • Reinigen. Een vuil wegdek moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten.

Tips voor de andere weggebruikers

 • Begrip. In september, oktober en november en december rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat. Hoffelijkheid kan wonderen doen.
 • Snelheid. Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en/of velden. Pas je snelheid aan!
 • Wees voorzichtig. Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg kunnen bevinden om deze schoon te maken. Matig je snelheid bij het voorbijrijden van de werkzaamheden.
 • Rijstijl. Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind, maar pas je rijstijl aan.

Kostprijs

Een set van twee borden en één signalisatievest kost 25 euro.

Aankopen

 • Omgevingsloket
 • Bergstraat 24, 8950 Heuvelland (Kemmel)
 • 057 45 04 76
 • omgevingsloket@heuvelland.be

Extra informatie

Contact of meldpunt

 • Politie
 • Ter Waarde 54, 8900 Ieper
 • 057 230 500
 

Openbare Werken & Technische Dienst

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
openbarewerken@heuvelland.be
057/450.457

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina