landscape

Schade aan teelten

Land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, buitengewone schade hebben aan hun teelten kunnen een beroep doen op deze commissie.

Met het oog op de officiële vaststelling van deze schade dient tijdig een schriftelijke aanvraag aan het bestuur ingediend te worden met vermelding van de getroffen percelen, de datum van de schade en de oorzaak.

De Schattingscommissie komt dan een officiële vaststelling doen van de getroffenen schade. De schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

De schattingscommissie is samengesteld uit :

  • de burgemeester of zijn afgevaardigde
  • de gewestingenieur van de administratie landbouw en visserij
  • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der Directe Belastingen
  • expert-landbouwers

Wenst u schade aan teelten te laten vaststellen?

Download dit formulier voor de opgave van de perceelnummers en vul het in om straks te kunnen opladen.
Houd ook uw verzamelaanvraag en de luchtfotoplannen klaar om mee op te laden.

Hier kunt u nu uw schade online invullen en de 3 nodige bijlagen opladen: formulier schade aan teelten.

Wij nemen nadien contact met u op voor de verdere behandeling van het dossier.

Voor bijkomende informatie, neem contact op 057/450.476.

 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina