landscape

Schade aan teelten

Hagel, vorst, wateroverlast en andere natuurelementen kunnen landbouwproducten schade berokkenen. Een land- of tuinbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft, kan de schadecommissie voor landbouwteelten laten bijeen roepen.

De gemeente coördineert de rampenschade:

  • Voor wie: als je als burger of als landbouwer, door overmacht, schade aan gebouwen, inboedel of landbouwteelten hebt geleden
  • Wat zijn de stappen: er wordt per burger of landbouwer individuele uitleg en hulp bij het samenstellen van zijn dossier rampenschade aangeboden
  • Wat krijgt u: hulp bij het samenstellen van dossier voor rampenschade

Voor bijkomende informatie, neem contact op 057/450.476

Droogte erkend als landbouwramp.

De droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 is erkend als landbouwramp en het Besluit van de Vlaamse Regering werd op 3 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat landbouwers kunnen starten met het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag indien zij een uitbetaling wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan enkel schriftelijk bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend worden door middel van het daartoe voorziene formulier (Formulier D) dat terug te vinden is op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

- een kopie van de verzekeringspolis voor gewassen indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;

- een bewijs van liquiditeitsproblemen indien een prioritaire afhandeling van de aanvraag gewenst is omwille van financiële moeilijkheden;

- het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Meer informatie is ook terug te vinden op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp. Voor alle andere vragen hierover kan men terecht bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij of op de gemeentelijke landbouwdienst.

Er zal vanuit het Departement Landbouw en Visserij geen individuele communicatie gebeuren naar de landbouwer met de vraag om zijn tegemoetkomingsaanvraag in te dienen.

 

Openbare Werken & Technische Dienst

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
openbarewerken@heuvelland.be
057/450.457

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina