landscape

Vogelgriep

Pluimvee verkopen of tentoonstellen voor 1 maand verboden in heel België

Het Federaal Voedselagentschap heeft bij verschillende hobbykwekers over het hele land de ziekte van Newcastle vastgesteld. De aandoening is erg besmettelijk en schadelijk voor pluimvee.

Daarom is het vanaf 2 juli 2018, gedurende 30 dagen, verboden om pluimvee te verkopen of tentoon te stellen.

Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

Het Voedselagentschap voert daarom twee strikte maatregelen in:

  • verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders;

  • verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen…).

    De maatregelen gaan in op maandag 2 juli en gelden voor een maand. Eventueel komt er een verlenging, als dat nodig zou blijken. 

    Voor de mens is de ziekte niet gevaarlijk. Ook de consumptie van vlees of eieren houdt geen risico in.

 

Omgevingsloket

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
omgevingsloket@heuvelland.be
057/450.477

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina