landscape

Plantenpakketten

Via de jaarlijkse campagne ‘BeHaag het landschap’ willen we de aanplant van kleine landschapselmenten zoals hagen, heggen, houtkanten, kleine bosjes en knotbomen in onze gemeente stimuleren. Kleine landschapselementen, of kortweg kle’s, hebben niet enkel een niet te onderschatten ecologische functie, ze maken het gehele landschap ook visueel aantrekkelijk.  

In de voorgaande decennia zijn veel van deze kleine landschapselementen verdwenen. Onder andere door schaalvergroting in de landbouw, maar evenzeer door nalatig onderhoud of moedwillig verwijderen door particulieren. Gelukkig is sinds ruime tijd een kentering in deze situatie en werden reeds vele kle’s in ere hersteld of werden nieuwe aangeplant. Maar er is plaats voor nog meer… Ook u kan meehelpen om nieuwe kle’s aan te planten. Om u daarbij te ondersteunen organiseert gemeente Heuvelland via deze campagne de gezamenlijke aankoop van plantpakketten. Dit biedt niet alleen het voordeel dat deze plantpakketten goedkoper zijn, er wordt ook uitgekeken naar streekeigen plantmateriaal wat inhoud dat de planten sterker zijn en beter aangepast aan de lokale omstandigheden. 

Er zijn vijf pakketten:

  1. Haagplanten-mix
  2. Bloesem- en bessenhaag
  3. Houtkant / Bosje
  4. Brede houtkant / Bos
  5. Bomen voor nattere en zwaardere gronden

Wanneer & waar

Bestel jouw plantpakket vóór 15 november.

Van zodra de prijs vaststaat wordt alle ingeschrevenen hiervan op de hoogte gebracht. Eens de door de gemeente globale aankoop geleverd is worden alle ingeschrevenen opnieuw op de hoogte gebracht om hun bestelling op te halen op het gemeentehuis.

Kostprijs

Eén pakket bestaat uit 20 tot 35 streekeigen planten en kost ongeveer € 9. 

Aanvragen

Bezorg ons jouw gegevens en het aantal gewenste plantpakketten per soort. 

Of vul dit formulier in en bezorg deze bij het omgevingsloket via onderstaande gegevens. 

Contact

  • Milieudienst
  • Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
  • milieu@heuvelland.be
  • 057 45 22 40
 

Milieu

Contactinfo

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
milieu@heuvelland.be
057/450.460

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u

Dinsdag ook van 15.00 u tot 19.00 u

Deel deze pagina