landscape

Gemeenteraad 25 juni 2018: beknopt verslag

26 juni 2018

foto gemeenteraad 2016 klein

De gemeenteraad vergaderde op maandag 25 juni een laatste keer voor het zomerreces. Schepenen Etienne Cloet en Ward Dierickx waren afwezig-verontschuldigd.

Patrimonium

Niet minder dan 5 patrimoniumdossiers werden behandeld. 

Het bestuur wenst de woning Bergstraat 20 aan te kopen met het oog op eventuele integratie van dat pand in het gebouwencomplex van het gemeentehuis. De raad bekrachtigde unaniem het principe tot aankoop voor een prijs van 140.000€.

Voor de realisatie van de publieke parking aan het speelbos te Nieuwkerke, koopt de gemeente een perceel grond aan van IVVO naast het recyclagepark. De kostprijs bedraagt 62.980€. Ook dit werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Voor de aanleg van de ontsluitingsweg naar het aardappelverwerkend bedrijf in Nieuwkerke verkoopt de gemeente dan weer een perceel bouwland aan het bedrijf ten bedrage van 66.000€.

Langs de Kerkhofweg in De Klijte is door een private onderneming een kleine verkaveling gerealiseerd. De wegenis wordt kosteloos overgedragen aan de gemeente. Tenslotte draagt de gemeente nog twee perceeltjes over aan aanpalende eigenaars van Chemin nr. 8 in Westouter. Het gaat om een deel van het oorspronkelijke tracé van de Nedergraafstraat dat reeds meer dan 30 jaar afgeschaft is. De raad keurde beide kosteloze overdrachten goed met algemene stemmen. 

Jaarrekening 2017 kerkfabrieken

De raad gaf een eenparig gunstig advies aan de jaarrekening van de kerkfabrieken. In totaal keerde de gemeente 63.570 euro aan exploitatietoelagen uit en dat is ook wat in het budget voorzien was.

Onderwijs

Klassiek dient de raad zich in deze periode van het jaar als inrichtende macht uit te spreken over enkele dossiers van de gemeentelijke basisschool. Het lestijdenpakket en het aangepaste schoolreglement voor het volgende schooljaar werden beiden unaniem goedgekeurd.

Subsidiereglement jeugd

Het subsidiereglement voor de jeugdverenigingen is lichtjes aangepast. Ook dit is met algemeenheid van stemmen door de raad goedgekeurd. De voornaamste wijzigingen gaan over de erkenningsvoorwaarden van de jeugdverenigingen en jeugdhuizen.

Intergemeentelijke samenwerking

Naar analogie met de intergemeentelijke informatieveiligheidscoördinator wil Heuvelland samen met Beernem, Blankenberge, Gistel en Knokke-Heist een intergemeentelijk GIS-coördinator aanwerven. WVI coördineert dit in een kostendelende vereniging. De raad keurde de deze overeenkomst unaniem goed.

Ook het werkingsverslag van CO7 inclusief de jaarrekening 2017 werd met eenparigheid goedgekeurd. 

De intergemeentelijke samenwerking wonen Heuvelland-Poperinge-Vleteren, beter gekend als Habito is aan het einde van de projectperiode. De raad keurde unaniem het projectdossier en de subsidie-aanvraag goed voor de verderzetting van deze intergemeentelijke samenwerking.

Aanvullend politiereglement bebouwde kommen

De raad keurde unaniem een drietal uitbreidingen van de bebouwde kom goed. In Wulvergem langs de Hooghofstraat, in Wijtschate langs de Wijtschatestraat en in Nieuwkerke langs de Niepkerkestraat.

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van onze gemeente! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Heuvelland!

Deel deze pagina