rss
AAA
Wegwijzer:

Lokaal overleg kinderopvang Printvriendelijke versiePDF

Conform de Vlaamse regelgeving, heeft de gemeenteraad dit officieel orgaan in het leven geroepen. Het is als volgt samengesteld:

  • vertegenwoordiging van de lokale actoren of aanbieders van kinderopvang
  • vertegenwoordiging van de gebruikers van kinderopvang
  • vertegenwoordiging van het gemeentebestuur

Deze vergadering heeft als taak het gemeentebestuur te adviseren over kinderopvang in de ruimste betekenis, dus zowel dagopvang voor de kleinste kinderen als buitenschoolse opvang.

Lokaal overleg kinderopvang (Loko)
Secretariaat
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland (Kemmel)
Tel 057/45.04.52, Fax 057/44.56.04
koen.baert@heuvelland.be

VORIGE PAGINAVorige pagina