landscape

Verslag gemeenteraad 6 november 2017

07 november 2017

foto gemeenteraad 2016 kleinDe gemeenteraad vergaderde op maandag 6 november 2017. Raadslid Geert Dewulf was verontschuldigd.

Personeel: feest- en brugdagen 2018
In 2018 valt de feestdag van 21 juli op een zaterdag en die van 11 november op zondag. Deze dagen worden gebruikt om volgende brugdagen voor het personeel te creëren: maandag 30 april en vrijdag 11 mei. De raad keurde dit unaniem goed. Op die dagen zal het gemeentehuis dus ook gesloten zijn.

Herdenkingsprogramma 2018
2018 wordt voor Heuvelland opnieuw een belangrijk herdenkingsjaar, onder meer met de herdenking van 100 jaar slag om de Kemmelberg. Om dit herdenkingsprogramma mee te begeleiden keurde de raad eenparig een samenwerkingsovereenkomst met Muziekcentrum Dranouter goed. 

Patrimonium
De raad keurde unaniem een aantal vastgoeddossiers goed. Zo werden enkel perceeltjes in de Willebeek (Kemmel), Bloementuil en Vogelweelde (Nieuwkerke) verkocht aan aangelanden. Ook een perceeltje landbouwgrond aan de Dikkebusstraat (Loker) werd verkocht. Tenslotte zal de gemeente samenwerken met “FedNet” om het voormalige gemeentehuis van Nieuwkerke te verkopen.

Ruimtelijke planning
De gemeenteraad stelde in zitting van 26 juni 2017 voorlopig de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kern Wijtschate en het gemeentelijk RUP ontsluitingsweg Clarebout Nieuwkerke goed. Intussen is voor beide RUPs een openbaar onderzoek georganiseerd en heeft ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) zijn advies uitgebracht.  De raad stelde deze RUPs nu definitief vast.

OCMW
De OCMW-raad keurde in zitting van 26 oktober een wijziging van zijn meerjarenplan en budget goed. De gemeentelijke bijdrage blijft echter ongewijzigd, zodat de gemeenteraad enkel kennis moest nemen van deze wijzigingen.

Intergemeentelijke samenwerking
Traditioneel houden de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het einde van het jaar een buitengewone algemene vergadering. Het komt de gemeenteraad toe de agendapunten van die vergaderingen goed te keuren en daarmee het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vast te leggen. De raad verleende met algemeenheid van stemmen zijn goedkeuring aan de agendapunten van volgende buitengewone algemene vergaderingen: Psilon (crematoriumbeheer), IVVO (afvalophaling en -verwerking), WVI (streekintercommunale). Daarnaast ook nog een bijkomend agendapunt voor de buitengewone algemene vergadering van FIGGA (financieringsintercommunale) waarvan de rest van de agenda reeds door de raad van oktober werd goedgekeurd.

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van onze gemeente! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Heuvelland!

Deel deze pagina