landscape

Verslag gemeenteraad 2 oktober 2017

04 oktober 2017

foto gemeenteraad 2016 kleinDe raad vergaderde op maandag 2 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis. Schepenen Etienne Cloet en Ward Dierickx waren afwezig. Onder meer volgende onderwerpen werden besproken:

Meerjarenplan & budgetwijziging

Het meerjarenplan 2014-2019 was aan z’n negende wijziging toe. Het budget 2017 aan z’n tweede. De belangrijkste wijziging is het invoeren van het resultaat van de jaarrekening 2016. Daardoor verbetert het budgettair resultaat met ruim 2.500.000€. In het investeringsbudget gaat het voornamelijk om het overzetten van budgetten die in 2016 niet gerealiseerd werden. Hierdoor alleen al verzwaart het investeringsbudget daardoor met bijna 900.000€. Daarnaast worden ook nog bijkomende investeringen voorzien wat nog eens een verzwaring van ruim 660.000€ betekent.

Ook het exploitatiebudget wordt verzwaard maar slechts met zo’n 25.000€. 

Door het goeie resultaat van de jaarrekening 2016 voorzien toch globaal een verbetering van het gebudgetteerd resultaat van om en bij de 940.000€ ten opzichte van het laatst goedgekeurde budget.

Verdeelsleutel brandweer Westhoek 2018

Zoals elk jaar moet elk gemeentebestuur dat deel uitmaakt van de hulpverleningszone de verdeelsleutel goedkeuren. Op basis daarvan kan de zone zelf zijn begroting en de verdeelsleutel goedkeuren. Heuvelland zal in 2018 50.000€ bijdragen als exploitatietoelage voor de ambulance, 273.948€ als exploitatietoelage voor de brandweer en 34.535€ investeringstoelage. De raad keurde dit unaniem goed.

Kerkfabrieken budget 2018

De 8 Heuvellandse kerkfabrieken legden hun budget voor 2018 voor. Hierin is een exploitatietoelage van ongeveer 67.800€ van de gemeente voorzien. Dit blijft binnen de voorziene toelage in het eerder goedgekeurde meerjarenplan en dus diende de raad hiervan enkel akte te nemen.

Taxicheques in de regio Westhoek

Jongeren in de Westhoek kunnen tijdens de weekends slechts zeer moeilijk beroep doen op openbaar vervoer om uit te gaan. Het aanbod is daarop niet afgestemd. Forum Jeugd in de Westhoek werkte een systeem uit waarbij jongeren tegen verminderd tarief beroep kunnen doen op een taxi om veilig terug thuis te raken. Ze kunnen bij de gemeente een chequeboekje kopen ter waarde van 30 € terwijl ze in de feiten slechts 10€ effectief dienen te betalen. De overige 20€ wordt bijgelegd door de gemeente. Deze cheques kunnen ze dan als geldig betaalmiddel gebruiken bij de deelnemende taxibedrijven. De raad ging unaniem akkoord met dit systeem, het reglement en het charter voor de taxibedrijven.

Intergemeentelijke samenwerking: oprichting dienstverlenende vereniging Westhoek

Sinds 1994 werken de 18 Westhoekgemeenten samen op allerlei vlakken. Het burgemeestersoverleg kreeg de naam Westhoekoverleg. Door de jaren is de samenwerking op diverse vlakken steeds intenser geworden. Voor bepaalde dossiers was het vervelend dat dit samenwerkingsverband géén rechtspersoonlijkheid heeft. In zulke gevallen dienden individuele gemeenten de trekkersrol en de bijhorende administratieve ast opnemen. In 2015 rijpte het idee om een structuur met rechtspersoonlijkheid op te zetten. De gemeenteraad van Heuvelland keurde het principe goed in maart 2016 en in september 2016 werd een overlegorgaan ingesteld dat de oprichting van een dienstverlenende vereniging Westhoek moest voorbereiden. Deze voorbereiding is af en nu dienen de deelnemende gemeenten akkoord te gaan met de motivatienota, statuten en financieel plan. De raad keurde dit goed met algemeenheid van stemmen.

Verplaatsen Chemin 38 in Wijtschate

De gemeenteraad keurde op 26 juni het principe goed om veldweg “Chemin 38” in Wijtschate te verplaatsen. Daarna is een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij géén bezwaren ingediend zijn. De raad keurde nu definitief en unaniem de verlegging goed en speelt het dossier door naar de Bestendige Deputatie die de eindbeslissing moet nemen.

Motie vervoersaanbod De Lijn en Belbusregeling

Het vervoersaanbod van De Lijn in Heuvelland wordt stelselmatig ingekrompen. Ook de nieuwe regeling van de Belbus lokt bij de Heuvellandse gebruikers maar ook elders in de Westhoek veel reactie uit. Via een motie die door de raad unaniem is goedgekeurd wil Heuvelland hiervoor aandacht vragen bij De Lijn en zijn voogdijminister.

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van onze gemeente! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Heuvelland!

Deel deze pagina