landscape

Verslag gemeenteraad 4 september 2017

06 september 2017

foto gemeenteraad 2016 kleinOp maandag 4 september 2017 vergaderde de gemeenteraad voor het eerst na de zomervakantie. Schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem was verontschuldigd terwijl de verhindering van raadslid Bea Bauw ten einde was. Zij nam dus gewoon haar plaats aan de raadstafel terug in. 

Op de agenda onder meer volgende zaken:

Organogram & formatie

Samen met adviesbureau CC Consult is een gemeenschappelijk organogram uitgetekend voor gemeente en OCMW samen. Hiermee anticiperen we op het decreet Lokaal Bestuur dat normaal op het einde van dit jaar goedgekeurd zal worden. Dit decreet voorziet in een volledige integratie van gemeente en OCMW. Bovendien houdt het nieuwe organogram ook rekening met het nieuwe dienstverleningsconcept dat tegelijk is opgemaakt. De raad keurde het organogram, de formatie en enkele bijlages (onder meer een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW) goed.

Organisatie van Wijk-Werken op niveau regio Westhoek

Het huidige PWA-stelsel wordt grondig hervormd tot het zogenaamde Wijk-Werken. Dit vormt dan een voortraject voor tijdelijke werkervaring. Volgens het decreet zijn de lokale besturen verantwoordelijk voor het opnemen van de regierol. Er is een voorstel om dit Wijk-Werken te organiseren op Westhoekniveau, aanvankelijk binnen de structuur van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel en later binnen de nog op definitief op te richten structuur van dienstverlenende vereniging Westhoek. De raad keurt dit unaniem goed.

Zonale politieverordening

Begin 2016 is een zonale politieverordening goedgekeurd in alle gemeentes van de politiezone Arro Ieper. Na ongeveer een jaar is een evaluatie gehouden en dit resulteert in een aanpassing van een drietal artikels: vuurwerk, kampvuren en huisnummers. De raad keurde de wijzigingen eenparig goed.

Schoolreglement & pedagogisch project GBS De Zafant

Eind juni keurde het college van burgemeester en schepenen enkele wijzigingen goed aan het schoolreglement voor het nieuwe schooljaar. De gemeenteraad bekrachtig dit besluit unaniem.

Motie nucleair wapenbeleid

Op 3 juli keurde de gemeenteraad van de stad Ieper een motie goed waarin de federale regering gevraagd werd alsnog in te stappen in de lopende onderhandelingen over het VN verdrag over het verbod op kernwapens. Op 7 juli is dat verdrag uiteindelijk goedgekeurd door 122 landen. België was daar niet bij. Toch vindt het gemeentebestuur het belangrijk dat België zich alsnog aansluit bij dit verdrag. De raad keurde met algemene stemmen een gelijkaardige motie goed waarbij de Belgische Regering gevraagd wordt om toe te treden tot het VN-verdrag op het verbod op kernwapens zoals goedgekeurd op 7 juli 2017.

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van onze gemeente! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Heuvelland!

Deel deze pagina