landscape

Gemeenteraad 24 april 2017

14 april 2017

Zitting van de gemeenteraad op maandag 24 april 2017 om 20.00 uur op het gemeentehuis De Warande te Kemmel.

AGENDA

Openbare vergadering.

 1. Verhindering van raadslid Bea Bauw om medische redenen – aktename.

 2. Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de heer Etiënne Gaudissabois als raadslid.

 3. Rangorde raadsleden: hervaststelling.

 4. Patrimonium: verkoop van percelen landbouwgrond te Loker – vaststelling procedure en verkoopprijs.

 5. Patrimonium: principe aankoop door gemeente Heuvelland van een perceel grond gelegen aan de Vierstraat te Heuvelland van OCMW Ieper.

 6. Kerkfabrieken: jaarrekening 2016 – advies .

 7. Politiebegroting 2017 politiezone Arro Ieper goedgekeurd door de heer Provinciegouverneur – mededeling.

 8. Heffing van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand.

 9. Aanstelling IGS Wonen Heuvelland – Poperinge – Vleteren voor het beheer van het gemeentelijk leegstandsregister en het gemeentelijk register verwaarlozing.

 10. Intergemeentelijke samenwerking – WVI:algemene vergadering van 18 mei 2017 – goedkeuring van de agenda en vastleggen van het mandaat van de afgevaardigde (of plaatsvervanger).

 11. CO7: Werkingsverslag 2016, jaarrekening en jaarverslag van de accountant ter goedkeuring.

 12. Samenwerkingsovereenkomst AWV –Aquafin -  gemeente project Wijtschate.

 13. Vragen & antwoorden.

  ****************

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van onze gemeente! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Heuvelland!

Deel deze pagina